nav-left cat-right
cat-right

Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín - Haluzice - Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Mapka-odkaz na www.mapy.cz

Lipová je malá obec - na poštu se chodívalo do Hrádku (1885), dnes je to Slavičín 1 (PSČ 763 21). Také nejbližší železniční stanice, římskokatolická fara, zdravotní a matriční obvod je ve Slavičíně.

Poslední úpravy:

Kompostéry k zapůjčení zdarma a tvořivá dílna Mart...

Hlášení 24.11.2015

Publicita – fotodokumentace techniky, která ...

...

Kompostéry pro občany Lipové zdarma

Pro občany Lipové je na OÚ přichystána v úředních hodinách; případně i jindy za přítomnosti pana starosty, k podpisu „Smlouva o výpůjčce a následném darování“ domácího kompostéru. Tato smlouva musí být dle podmínek poskytovatele dotace podepsána s občany a na jejím základě teprve bude zdarma vydán kompostér do domácností. Po dobu pěti let bude kompostér občanům...

Lipovjánek č. 51

Lipovjánek č.51- listopad 2015

Kontaktní místo

Czech POINT

Základní informace

Povinně zveřejňované informace

Jak přispívá EU na vytvářená pracovní místa VPP...

Publicita VPP

Tvořivá dílna – 28. listopadu v 16 hod na sá...

28. listopadu od 16 hodin se na sále OÚ v Lipové uskuteční již III. ročník výtvarné dílny pro všechny občany, kterou pořádá Martina Liškova. Přijďte se naladit na předvánoční čas a vyrobit si výzdobu pro svoji domácnost. Děti se budou podílet na výzdobě sálu OÚ k příležitosti setkání u vánočního stromu v Lipové. Vstupné: dospělí 100,- a děti 20,- Kč. Kvůli zajištění materiálu...