nav-left cat-right
cat-right
Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín - Haluzice - Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Mapka-odkaz na www.mapy.cz

Lipová je malá obec - na poštu se chodívalo do Hrádku (1885), dnes je to Slavičín 1 (PSČ 763 21). Také nejbližší železniční stanice, římskokatolická fara, zdravotní a matriční obvod je ve Slavičíně.
Poslední úpravy:

Nařízení o zákazu konání ohňostrojů a užívání pyre...

Nařízení č. 2 2015 o zákazu ohńostrojů

Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje...

Nařízení č. 1 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu 2015

Termíny konání zasedání ZO v 1. pol. 2015

Zastupitelstvo obce Lipová schválilo usnesením č. 04-141201 termíny konání zasedání ZO v 1. pololetí 2015: 23. 1. 2015 od 17:00 hodin, 20. 2. 2015 od 17:00 hodin, 20. 3. 2015 od 18:00 hodin, 17. 4. 2015 od 18:00 hodin, 22. 5. 2015 od 19:00 hodin, 19. 6. 2015 od 19:00 hodin. Zasedání se konají v zasedací místnosti OÚ Lipová.

Nejnovější nepotvrzená informace k odškodnění obyv...

Škody, které můžete uplatnit jsou trojího druhu 1) škody na majetku vč. zvířat, včetně nákladů na objíždění uzavřeného úseku!!! 2) stres, nejistota – nemajetková újma 3) vystěhování – způsobená újma (majetková i nemajetková) Na vyčíslení škody použijte stejný formulář, ale může být i na čistém listu papíru. Není důležitá forma, ale uplatnění nároku. MÁTE ČAS...

Zpráva spolku „Za zdravé Valašsko“

Souhrnná zpráva spolku za zdravé Valašsko

Usnesení petičního výboru PS ČR

Usnesení petičního výboru PS Praha 13.ledna 2015

Mše svatá

Dnes v 17 hodin bude v kapli sv. Václav sloužena mše svatá.