nav-left cat-right
cat-right
Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín - Haluzice - Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Mapka-odkaz na www.mapy.cz

Lipová je malá obec - na poštu se chodívalo do Hrádku (1885), dnes je to Slavičín 1 (PSČ 763 21). Také nejbližší železniční stanice, římskokatolická fara, zdravotní a matriční obvod je ve Slavičíně.
Poslední úpravy:

Zpráva Policie ČR o bezpečnosti v obci Lipová za r...

Zpráva o bezpečnosti v obci Lipová za rok 2014

Nabídka zeminy

Firma bagrující ve Slavičíně nabízí zeminu – kontakt tel. 603 166 438

Další palivové dřevo pro občany – úhrada do ...

Čísla popisná: 94, 78, 84, 96, 60, 118, 116, 16, 29, 120, 81, 26, 13, 77, 82, 111, 93, 125, 130.

Hasičská pouť na sv. Hostýně

Dne 25. dubna se za účasti SDH Lipová konala na sv. Hostýně 22. celostátní pouť hasičů. Mši svatou celebroval sám mons. Jan Bosco Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita...

Svoz plastů – pytle žluté barvy

27. dubna, 25. května a 29 června 2015

Záměr prodeje části pozemkové parcely

Záměr prodeje části pozemkové parcely

Záměr prodeje pozemkových parcel

Záměr prodeje pozemkových parcel

Studánky 2015 – foto

...