nav-left cat-right
cat-right
Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín - Haluzice - Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Mapka-odkaz na www.mapy.cz

Lipová je malá obec - na poštu se chodívalo do Hrádku (1885), dnes je to Slavičín 1 (PSČ 763 21). Také nejbližší železniční stanice, římskokatolická fara, zdravotní a matriční obvod je ve Slavičíně.
Poslední úpravy:

Policie ČR – omezení střelby a zákaz užívání...

Policie ČR vydala do odvolání zákaz užívání zábavní pyrotechniky v lokalitě obcí, bezprostředně sousedících s muničním skladem ve Vrběticích. Zároveň do odvolání ukládá povinnost myslivcům hlásit na linku 158 všechny výstřely při lovu zvěře na stejném území.

Haluzice – Lipová – silnice neprůjezdn...

Stále zůstává uzavřená komunikace od Lipové směrem na Haluzice v důsledku zvětšení stanoveného perimetru v rozmezí 1200 metrů kolem druhého epicentra výbuchu. Toto opatření potrvá až do odvolání.

Sdělení Generálního štábu Armády ČR

Tisková zpráva 10.12.2014

Vyhlašování poplachu

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem “Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek...

Výroční valná hromada

V sobotu dne 13. prosince 2014 v 16.00 hodin se koná výroční valná hromada SDH Lipová, místem konání jenová hasičská klubovna na hasičárně. Účast na valné hromadě je povinností členů sboru. Dospělí členové samozřejmě ve stejnokrojích.

V případě evakuace…

Vzhledem k posledním událostem a dvojí evakuaci zveřejňujeme užitečné informace. Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí. Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace...

Odkaz na web – rozhovor s ministrem Stropnic...

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/stropnicky-municni-sklad-jde-o-pletenec-silenych-pravidel/r~c2d3f3fc7f7c11e4833a0025900fea04/

Tisková zpráva Policie ČR

Tisková zpráva 8.12.2014 (Vrbětice)