nav-left cat-right
cat-right

Obec se nachází v údolí Lipovského potoka při silnici Slavičín - Haluzice - Vizovice asi 4 km severně od Slavičína. Leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v průměrné nadmořské výšce 427 m. Původně se nazývala Lípová, v německých pramenech Lipowa, za protektorátu Linden. Lípa je pochopitelně i na nejstarší obecní pečeti z roku 1782.

Mapka-odkaz na www.mapy.cz

Lipová je malá obec - na poštu se chodívalo do Hrádku (1885), dnes je to Slavičín 1 (PSČ 763 21). Také nejbližší železniční stanice, římskokatolická fara, zdravotní a matriční obvod je ve Slavičíně.

Poslední úpravy:

Očkování psů proti vzteklině – sobota 28. kv...

Očkování psů

Nařízení č. 2/2016 města Luhačovice

Nařízení města Luhačovice

Palivové dřevo pro občany

Čísla popisná:  111, 13, 119, 33.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

18. Zastupitelstvo

Závěrečný účet obce Lipová za rok 2015

V040-201512K01 Závěr.účet 2015 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lipová za rok...

Portál veřejné správy

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Cestovní doklady pro děti

Cestovní doklady pro děti

Mor včelího plodu

Nařízení SVS